Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Sheraz

Apg 17:24-26 – Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand.  25Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt.  26Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.

Gud som har skapat allt, är överallt. Hur kommer det sig att vi då vill stoppa in honom i en liten box och ha honom på ett särskilt ställe?

I Pakistan finns flera platser där människor menar att "här finns Gud!" - och folk vallfärdar till dessa platser med sina önskningar och drömmar. De vandrar långa vägar, cyklar långa vägar för att komma dit. Och de sätter allt sitt hopp till den gud de tror att de möter där.

Men Gud behöver inte vår hjälp. Överhuvudtaget.

Apg 7:48-49 – Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger: Himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, var skulle min viloplats vara?

Över hela världen och i alla tider har människor velat bygga ett hus, ett tempel till Guds ära. Trots att Gud inte behöver ett hus att bo eller vila i! Är det fel? Vad säger Gud om det? Vilket typ av hus vill Gud se?

2 Kor 6:16 – Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Vi är Guds hus, Guds tempel! Han vill inte bara ha ett hus dit vi kan gå och besöka Honom en eller ett par gånger i veckan. Han vill bo i oss! Gud är alltid med oss.

Låt oss läsa Heb 3:6 – Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. 

Kristus råder inte över oss (Guds tempel) och han bor inte i våra hjärtan om vi inte bjuder in honom först. 

1 Pet 2:5 – ...då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Vi är del i Guds tempel och i Hans andliga husbygge! Vad innebär det att vi är levande stenar? Vi kan gå, se, tala, lyssna - vi är ju levande! Tänk vilken mäktig bild av Guds församling: vi är levande! Om vi inte är det, blir vi snart som döda statyer.

Låt oss be om nåden att få vara levande byggstenar i Guds hus!