OM Sverige - Sverige

Bibelskola Livskraft

 TMU

I samarbete med TMU erbjuder vi:

Bibelskola Livskraft - Missionsinriktning

Bibelskola Livskraft är en lärjungaskola som vill prägla dig för resten av ditt liv. Den ligger på Ralingsåsgården, på landet utanför Aneby. I fokus står Gudsbilden och efterföljelse till Jesus. I ljuset av vem Gud är får allt rätta perspektiv. Därför kan ett år på bibelskolan innebära upprättelse och helande. Året fylls av utmaningar, för bibelskolan finns för att utrusta kristna för tjänst.

Bibelskola Livskraft är en klass med tre inriktningar. Bibel, lovsångsledning och mission. Mycket av undervisningen ges i helklass, men vissa kursdagar är klassen delad.

Missionsinriktningen

Missionsinriktningen fördjupar sig i ämnen som ”Mission i Bibeln”, ”Kulturförståelse”, ”Missionspionjärer i historien” och ”Att kommunicera evangeliet tvärkulturellt”. Detta görs genom lärarledd undervisning, genom bokstudier och boksamtal samt genom fördjupningsarbete. Under läsåret på Livskraft är ungefär 25 dagar inriktningsdagar, specifika för de olika linjerna. Läsårets övriga dagar görs i helklass. För missionslinjen blir ungefär hälften av inriktningsdagarna med missionsinriktning. De övriga inriktningsdagarna görs tillsammans med bibelinriktningen och kommer innehålla fördjupning i bibelkunskap. De olika studieprojekt och praktikperioder som ingår i kursen görs i samarbete med OM Sverige.

Höstterminens studieprojekt (två veckor) kommer vara i Sverige, vårterminens tidiga teampraktik (tre veckor) kommer antingen vara i Sverige eller i Europa, och vårterminens sena teampraktik (fyra veckor) kommer att göras utomlands.

En reskostnad på ca 12 000 kr för praktikperiodernas olika resor kommer tillkomma för missionslinjens elever. Under vårterminens långa praktik (fyra veckor) betalar eleven själv för mat och boende. OM Sverige kommer hjälpa till med träning i att samla in support för missionsresor. Missionslinjen har under första läsåret 2018-19 begränsat antal platser till 5 personer vilka kommer utgöra ett team under året.

Kurstid & Studietakt

Hösttermin/Vårtermin
Studietakten är på heltid (100%).

Ansökningsvillkor

Nedre åldersgräns: 18 år. Ansökan sker genom att du sänder in ansökningshandlingar.
Sista ansökningsdag: 1 maj. Efter sista ansökningdagen sker antagning i mån av plats.
Antagning sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Anmäl dig på TMU:s hemsida:
http://www.tmu.org/utbildning/bibelskola-livskraft