OM Sverige - Ytterligare seminarier och utbildare

Seminarier och utbildare

OM hjälper gärna din församling att utrusta missionella lärjungar. Vi har många erfarna lärare och föreläsare som bl.a. inkluderar följande ämnen:

Jackie

– missionär från Barbados & träningsansvarig på OM Sverige

 • Missionell lärjungaträning
 • ”Flight” Ledarträning (3 dagar)
 • Att fungera i internationella team

Bertil

– missionär sen 60-talet med fokus på muslimer

 • Missionshistoria
 • Kallelsen
 • Onådda folk

Bassam

– missionär från Egypten som arbetar med församlingsplantering i Stockholms förorter

 • Mission bland muslimer     
 • Al Maseera – ”alpha-kurs” för muslimer (2 dagar)

Mark

– British missionary to Africa from the UK with a heart for the outcast (English)

 • Mission Minded Discipleship
 • The call for Separation, Service and Suffering
 • Cross cultural ministry

Daniel & Jean

– OM Sveriges missionsledare med lång erfarenhet av mission bland muslimer

 • Att finna sin kallelse
 • Verktyg för lärjungaträning                                  
 • Mission bland muslimer     
 • Församlingsplantering bland muslimer
 • Al Maseera – ”alpha-kurs” för muslimer (2 dagar)