OM Sverige - TeenStreet

TeenStreet

TeenStreet 2019 

Boka in datumet för TS 2020 som kommer äga rum den 1 - 8 augusti i Oldenburg, Tyskland.

Anmälan och mer info på www.teenstreet.se

Vad är TeenStreet?

TeenStreet är ett internationellt kristet tonårsläger. Varje år träffas mer än 3 500 människor från hela Europa för att vara med på en vecka med lovsång, Bibelstudier, sport, skapande och annat kul.

Vår målsättning är att arbeta tillsammans med Guds församling för att inspirera och utrusta kristna ungdomar till att ha en verklig relation med Jesus och reflektera honom i sin vardag.

 

TS - 28625694592 fc0dd734cb k

Om lägret

Vanliga frågor

Ladda ner Big Adventure 2 BigAdventure

TeenStreets Internationella sida