OM Sverige - Ge Hopp-fond

Ge Hopp-fond

OM Sveriges Ge Hopp-fond finns för att vi ska kunna uttrycka Guds ovillkorliga kärlek genom katastrofhjälp och humanitärt bistånd.

Genom fonden har vi bland annat hjälpt människor på flykt i Syrien och Irak samt drabbade efter tyfonen i Filippinerna och jordbävningen i Nepal. 

Här är ett axplock av de situationer vi kunnat hjälpa tack vare Ge Hopp-fonden: 

INDONESIEN

OM Sverige kunde under hösten skicka 20 000 kr från vår Ge Hopp-fond till OM Indonesien för att hjälpa till med återuppbyggandet av landet efter tsunamin som drabbade landet i slutet av september 2018. Tack till alla er som troget ger till vår fond – tillsammans ger vi hopp för framtiden!

Uppdaterat november 2018

Syrien/Irak

Mat är fortfarande det största behovet bland dem som befinner sig på flykt från konflikten i Syrien och Irak.
Tillsammans med kyrkor i både Syrien, Irak, Libanon och Jordanien delar vi ut mat, vatten och hjälppaket på plats.

OM har funnits i regionen i mer än 40 år. Vi har under dessa år varit involverade i bistånd- och utvecklingsarbete i varierande omfattning beroende på behov. Nu pågår vårt arbete året om i Syrien, Irak, Libanon och Jordanien. Vi söker hela tiden nya vägar att hjälpa flyktingfamiljer långsiktigt.

Uppdaterat mars 2017

Somalia

Afrikas Horn upplever under 2016/2017 den värsta torkan på över 30 år. Somalia är särskilt drabbat då landet fortfarande återhämtar sig efter inbördeskriget under 1990-talet, och den stora svält de upplevde 2010-2011.

OM finns på plats på Afrikas horn sedan flera år och har kontakt med familjer som inte är registrerade hos FN. Vår svenske medarbetare Faisal, själv född i Somalia, bor sedan en tid åter på Afrikas horn och leder vårt arbete på plats i de somaliska flyktinglägren.

Genom vårt arbete bland somaliska flyktingar i Afrika möter vi nu fysiska behov av mat och vatten, och kan genom det visa på Guds ovillkorliga kärlek till somalierna.

Uppdaterat mars 2017.

Flyktinghjälp Europa

Redan under flyktingströmmen 2015/2016 när miljontals flyktingar kom till Europa fanns vi på plats stränderna i Grekland och vid gränserna i Ungern och Serbien för att möta människorna på deras flyktväg genom Europa. Vi mötte dem med mat, vatten och andra förnödenheter för att visa på Guds ovillkorliga kärlek för dem.

Under 2017 finns vi kvar i Serbien och har också utvecklat hjälparbetet i Turkiet.

Uppdaterat mars 2017.

Pakistan

Påskdagen 2016 (27 mars) sprängde en självmordsbombare sig själv till döds i Lahore, Pakistan och dödade minst 75 och skadade flera hundra. Attacken var riktad mot kristna som firade påsk i en av stadens största parker.

OM Pakistan var snabbt på plats och besökte många av de drabbade familjerna. Många var redan innan ekonomiskt pressade och OM beslöt att stötta dem ekonomiskt för att de skulle ha möjlighet att i enlighet med kulturen bjuda alla de som kommer för att sörja döda familjemedlemmar på mat. Pengar ur Ge Hopp-fonden var med och gjorde detta möjligt.

Uppdaterad april 2016

Bangladesh

1. Skolor i Bangladesh

Genom Ge Hopp-fonden är OM med och förvandlar liv i Bangladesh: Barn och kvinnor får möjlighet att gå i skolan och omständigheter förändras och drömmar kan förverkligas. Antalet analfabeter minskar och möjligheterna till högre studier ökar. Under 2016 har 1500 människor gått i skolan: 1200 barn och 300 vuxna har lärt sig att läsa.

I projektet får också lärare möjlighet till vidareutbildning. 15 nya skolor planeras att öppna under 2017. 

Uppdaterat november 2016

2. I februari 2014 eldhärjades ett av Bangladesh fattigaste slumområden.

Branden slog hårt mot några av landets mest utsatta och lämnade över 250 familjer utan hem och personliga tillhörigheter. OM-team fanns tidigt på plats för att dela ut det nödvändigaste i form av mat, vatten och byggmaterial för att återställa bostäder.

Uppdaterad april 2016

Nepal

April 2015 drabbades Nepal av den värsta jordbävningen på flera decennier. Landet drabbades hårt och minst 2500 människor omkom och över 14 000 skadades. OM hade omkring 100 medarbetare på plats i Nepal som direkt kunde bistå i hjälparbetet.

”Förutom den praktiska hjälpen besöker vi sjukhus för att trösta och be tillsammans med dem som förlorat sina familjer”, berättade en av våra medarbetare ett par dagar efter jordbävningen.

När den akuta fasen var förbi började det långsiktiga arbetet. Våra team hjälper fortfarande till att bygga upp hus, ge själavård och träna och förebygga inför kommande jordbävningar.

Uppdaterat april 2016

 Hjälp oss hjälpa fler snabbare: