OM Sverige - Om oss

Vårt uppdrag

Vi vill se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda

Vad vi menar med ”levande gemenskaper av efterföljare till Jesus”;

 • Levande gemenskaper av efterföljare till Jesus är självförsörjande, samverkande med andra kristna, kulturellt relevanta och reproducerande församlingar som i ord och handling vittnar om Guds transformerande kraft genom evangeliet.
 • Med ett sunt lokalt ledarskap samlas de regelbundet för att tillbe Gud, växa genom Hans ord, döpa och fira Herrens måltid.
 • Dessa gemenskaper deltar i Guds mission genom att göra lärjungar av människor från alla folk i den Helige Andes kraft.

Vad vi menar med ”de minst nådda”;
När vi talar om de minst nådda menar vi en folkgrupp eller en grupp av människor;

 1. där evangeliet aldrig har presenterats – ingen har någonsin levt eller förkunnat evangeliet bland dem och ingen har gensvarat på Guds nåd så som den presenteras genom evangeliet, eller
 2. där evangeliet har presenterats men det finns ingen gemenskap av efterföljare till Jesus med evangeliet i centrum, eller
 3. där det finns en gemenskap av efterföljare till Jesus som förkunnar evangeliet men på grund av geografisk distans, kulturella barriärer eller språkliga hinder så är evangeliet utan räckhåll för den stora majoriteten i den gruppen.

Motivera, utrusta och sända människor till mission i Europa och bland onådda folk för att se förvandlade liv och samhällen.

OM Sveriges uppdrag i Kristi kropp

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som samarbetar med samfund, lokala församlingar samt systerorganisationer i andra länder.
Internationellt har OM idag omkring 3500 långtidsarbetare som finns på plats i över 100 olika länder.

OM:s grundvärderingar

 • Att känna och ära Gud
 • Att leva underordnande Guds ord
 • Att vara öppna, ärliga och förlåtande
 • Att tjäna på ett uppoffrande sätt
 • Att älska och visa uppskattning för människor
 • Att evangelisera världen
 • Att återspegla mångfalden i Kristi kropp
 • Att be för världen
 • Att betona församlingens betydelse