OM Sverige - Vår Historia

Vår berättelse

Vi är en global gemenskap av efterföljare till Jesus.

Redan från början drevs vi av en djup övertygelse om att alla ska ha möjlighet att höra evangeliet minst en gång. Så vi gick ut. Ingen plats var för svår, inget folk för långt bort, ingen idé för galen, ingen dröm för stor och vi lät inte våra misslyckanden hindra oss. Tiotusentals har gått tillsammans med oss och hundratals miljoner har hört evangeliet – ändå är vi inte färdiga än.

Vi tror att evangeliet har makt att förändra allt och alla, inklusive verkligheten för dem som är förtryckta, bortglömda och marginaliserade. Vi tror att det är Guds uppdrag att förvandla liv och samhällen när Han försonar världen med sig själv. Vi har förmånen att samarbeta med Honom i detta uppdrag.
Förvandlingen är inte bara för dem vi betjänar, den gäller oss också. När vi tar steg i tro förändras också vi: Våra hjärtan förvandlas och våra attityder, relationer och prioriteringar förändras. Vår själ förnyas och vi finner vårt värde i vilka Han har skapat oss till att vara och vad Han vill att vi ska göra.

Vi är människor som inte passar in i någon form, som inte sitter stilla och som älskar äventyret att tjäna Jesus. Vi söker efter många fler som vill följa med oss på detta äventyr.
Vi vill alltid börja med att lyssna in och stämma av först. Vi dyker inte bara upp på en ny plats och prackar på andra människor vårt sätt att tänka eller vårt sätt att göra saker på.
Vi stiger upp varje morgon med vissheten om att den Gud som skapat universum, som raserade Jerikos murar, botade blinda och uppväckte de döda – är med oss. Detta gör oss modiga, ger oss kraft, och driver oss ständigt framåt.

Vi tror att alla är skapade av Gud för Hans syften. Våra talanger, gåvor och passioner är Hans verktyg i oss. Om Gud har gjort oss till designers, då designar vi. Om han har gjort oss till organisatörer, då organiserar vi. Om Han har gjort oss till byggare, då bygger vi. Vi vill att vårt arbete och våra ord ska reflektera Hans ljus så att de människor vi lever bland kan se det och ge Gud äran.
Tusentals folkgrupper, med egen kultur och eget språk, har ännu inte hört talas om Jesus en enda gång. Vår starka längtan är att de ska få höra om vem Han är och lära känna Honom personligen. Ja, vi längtar efter att se fler levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda.

Vi tror att levande gemenskaper ger upphov till nya levande gemenskaper. Liv skapar liv - ständigt!

Rörelsens utveckling

Allt började med några unga människors längtan att dela sin skatt med människor på andra sidan kulturella och språkliga gränser. I början på 60-talet deltog 2000 unga kristna i sommarteam som evangeliserade över hela Europa. Samtidigt reste de första års-teamen in till Indien och muslimvärlden. De var fast beslutna att nå dem som aldrig tidigare hört om Guds glada budskap. 50 år sedan starten är OM en global rörelse med 6100 långtidsmissionärer. Mycket har förändrats under vägen. På 1960- och 70-talet kom alla OM:are från västvärlden. Idag är över hälften från tredje världen. Under första decennierna betonades särskilt vikten av att proklamera evangeliet genom ord och skrift. Många reste i dagar och nätter från konferenser i Europa till Mellanöstern och Centralasien för att dela ut biblar och traktat bland onådda folk.

På 1980-talet började allt fler OM-team fokusera på församlingsplantering. En tydligare inriktning på att arbeta långsiktigt och se lokala församlingar planteras och växa fram gav riktning åt bönen om att se Guds rike komma.

Under de två senaste decennierna har ett allt starkare fokus på holistisk mission vuxit fram. Längtan att möta människors hela livssituation med evangeliet innebär att arbetet har breddats. Detta betyder inte att OM förlorat den proklamerande inriktningen. OM är fortfarande den mission i världen som distribuerar mest kristen litteratur. OM vill vara ett redskap i Guds hand.

OM i Sverige

OM har funnits i Sverige sedan 1970. Några svenska ungdomar hade varit ute på kampanjer i Europa och hade utmanats att starta upp ett missionskontor i Sverige. Operation Mobilisering föddes och kontoret blev en vedbod i Smålandsstenar. Personalen jobbade utan lön och levde som storfamilj med gemensam ekonomi. Snickarboden blev så småningom för liten och flyttlasset gick därför 1986 till förorten Råslätt utanför Jönköping. 1992 blev Operation Mobilisering en förening och bytte namn till Operation Mission. På grund av det ökade terroristhotet i världen beslutade man sig år 2006 för att återigen byta namn. Operation Mission klingade för militant och istället antogs namnet OM Sverige. 

Idag är ett 50-tal svenskar utsända som OM-missionärer på kortare eller längre tid. Sammanlagt arbetar omrking 3300 OM:are i över 100 olika länder och på vårt oceangående skepp Logos Hope. Varje år får bokstavligt talat miljontals människor höra om Guds eviga Sanning och många tusen får fysiska, sociala och psykologiska behov mötta.